Karkasiniai,skydiniai namai

Sausis 4, 2019

Namo statytojas pasirenka statybos organizavimo būdą. Statyba gali būti organizuojama rangos būdu, ūkio būdu arba mišri.

Jei statyba organizuojama rangos būdu, samdomas rangovas ir sudaroma rangos sutartis, visiems statybos darbams vykdyti, draudimu turi draustis  rangovas. 

Jei statyba organizuojama ūkio arba mišriuoju būdu kai nėra rangos sutarties visiems statybos darbams, arba sudarant keletą sutarčių su skirtingais rangovais, privalomuoju  statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu draudžiasi statinio statytojas.